Magnus, du är ju ett fan av semantisk teknologi men vad innebär det egentligen?

Semantisk teknologi är ett stort område. Kortfattat kan man säga att det handlar om datamodellering eller data-arkitektur.

Det som är unikt med semantisk teknik, eller grafer som man också kan prata om i dessa sammanhang, är att man kan göra en dynamisk datamodell. I traditionella SQL-databaser är schemat bestämt på förhand, det är inte dynamiskt. Med semantisk teknik kan man förändra datamodellen dynamiskt i realtid. Det gör denna teknik mycket mer flexibel och nödvändig när komplexiteten ökar.

Du har dessutom jobbat med detta i ett antal projekt, kan du beskriva vad du gjort i de projekten? 

Jag har jobbat med att modellera data för att möjliggöra automation, data-mining och AI-implementationer. Detta är en extremt intressant väg att närma sig dessa områden. I dessa uppdrag har jag också jobbat med att implementera dessa modeller rent praktiskt.

Varför är semantiskt teknologi så spännande?

Det finns en standard-fras bland folk som jobbar med detta. ”Svåra saker blir lätta och omöjliga saker blir möjliga.” Dessutom är det med säkerhet så att detta är ett område som kommer starkt nu de närmsta åren. Denna typ av modeller kommer att bli mer och mer nödvändiga. När data-komplexiteten ökar måste vi lämna över delar av ansvaret till intelligenta system, och de behöver den typen av flexibilitet som semantisk teknik möjliggör.

Vilka är för- och nackdelarna med den här tekniken?

Fördelarna är uppenbara! Utan teknik som denna finns det en hel mängd effektiviseringar som inte går att göra.

Detta är som jag ser det en helt annan vinkel på hur man närmar sig arkitektur och applikationsutveckling. I stället för att titta på att ”Vi behöver göra det här, så då behöver vi ett sådant system”, så tittar man på vilket data man är intresserad av, och modellerar utifrån det. På det viset kan flera system använda samma data. Då slipper man många integrationer eftersom allt data redan är integrerat, man minskar antalet databaser och lägger man det sedan i molnet så har man vunnit många procent av kostnaderna för utveckling och drift.

En nackdel är att det väldigt snabbt blir abstrakt, och p.g.a. detta kan det ta en del tid att modellera och implementera.