Det är allmänt känt att GDPR träder i kraft i maj i år. Ett av de områden som berörs, men som kanske inte diskuterats så mycket är hanteringen av testdata i utvecklings- och testarbete. Inte sällan används produktionsdata för ändamålet, vilket normalt inte är lämpligt och kanske t.om. bryter mot lagstiftning.

Lemontree genomförde på morgonen ett välbesökt event med ett 50-tal åhörare inom området där vi, tillsammans med vår partner CA, gick igenom tekniker och lösningar för att kunna arbeta effektivt och lagenligt med testdata. Dessutom gick vi igenom ett praktiskt projekt och de lärdomar som finns från projektet.

Kontakta oss för mer information om testdatahantering, TDM i allmänhet eller vid behov av systemstöd, teknisk utveckling eller expertis.

Vi kan bistå med erfarenheter, kompetens och stöd i era processer för att uppnå compliance mot GDPR på området. Dessutom så kan effektiv testdatahantering sänka kostnader på ett effektivt sätt om hanterat korrekt i organisationer.