Devops Summit 2016 var det första renodlade devops-event som hölls i Sverige och det märktes tydligt att marknaden var mogen. Eventet var välbesökt och vad vi hörde i pauserna mycket uppskattat.

Termen devops har funnits i många år, men har de senaste åren gjort en resa allt högre upp på hype-kurvan. Än så länge är det få svenska företag som jobbar enligt principen, men många är nyfikna eftersom vinsterna är stora om man lyckas med att få in tänket i sin organisation.

Kortfattat handlar det om att knyta ihop utveckling (dev) med drift (ops) på ett automatiserat sätt som gör att man minskar ledtiderna. Många använder liknelsen med en mur som måste rivas. I slutändan handlar det om att få nöjdare kunder eftersom man kan få ut ny efterfrågad funktionalitet och laga fel betydligt snabbare än tidigare.

Som exempel från DevOps Summit visade Pensionsmyndigheten hur man kunde genomföra en release på 45 minuter, istället för 400 dagar.

Tre tunga värdeord krävs för devops

Amazon, Spotify, Looklet och iZettle var fyra företag som hade talare på plats och de var rörande överens: utan förtroende, ansvar och transparens blir det inget devops. För i grunden handlar det om att en och samma person eller team måste få tillgång till hela kedjan från utveckling till produktion.

Många talade om att plocka bort alla ”gatekeepers”, kontrollinstanser som skapar stora fördröjningar. Istället måste man lita på sin personal. Då får man både upp hastigheten, vilket är grundtanken med devops, och får nöjdare medarbetare.

– Jag måste erkänna att jag motsatte mig förslaget att ta bort alla gatekeepers, jag tänkte att nu sprängs alltihop. Men inget hände. Folk tog verkligen sitt ansvar och företaget blev betydligt snabbare tack vare förtroendet som gavs, sade Francesc Zacarias, Site Reliability Engineer på Spotify.

Så kort och gott blev allt dev-folk även ops. Kvar finns en infra-avdelning och utvecklarna själva fick ansvar för driftsidan och kan numera administrera sin miljö via en självservice-portal. iZettle menade på att ett intresse för varandras områden, mellan dev och ops, är helt fundamentalt.

För att inte dev-folket ska bli helt översköljda med driftsjobb krävs naturligtvis att mycket automatiseras och går ruskigt fort att sätta upp, som i Spotifys fall via en självservice-portal.

Allt blir kod

Givetvis talade sig Amazon varma om molnet som en nödvändighet för devops, likaså Redhat som talade om sin Openshift-lösning. Det går naturligtvis att implementera ett devops-tänk utan moln, det kunde Pensionsmyndigheten intyga, men det finns stora fördelar i att jobba sig bort från hårdvaru-administration.

Ett exempel på det är infrastructure as code som innebär att all infrastruktur ett visst system behöver kan beskrivas i kodform. Dels gör det att utvecklare själva kan bygga och underhålla sin driftmiljö, men det gör också att man konstant har en fungerande konfiguration. Flytta, starta upp nya eller starta om instanser kan ske smidigt och utan större utrymmen för tolkningsfel, så länge man kan läsa kod.

Dokumentation blir också kodbaserad eftersom det annars skulle kräva enorma resurser att manuellt dokumentera så många och snabba förändringar som agila metoder och devops genererar. Det är väl heller ingen hemlighet vad de flesta utvecklare tycker om att dokumentera…

Snabbare leverans med containrar

Docker återkom många gånger under dagen på DevOps Summit och containrar överlag var ”all the rage”. Red Hat visade ett upplägg där man använda Docker-containrar tillsammans med Kubernetes för orkestrering av sin miljö.

Behovet är överlag stort att stycka monoliten, eller elefanten, när man ska införa devops-tänk med snabba leveranser i högt tempo. Man vill inte behöva göra en release av hela systemet gång på gång, med allt vad det innebär i behov av säkerhetskopior, testning och så vidare. Kan man stycka upp sin applikation i små delar: containrar eller micro services är mycket vunnet.

Summering av DevOps Summit 2016

Devops som begrepp är utan tvekan på väg från hype till praktik och under de närmaste åren kommer mängder med företag och organisationer påbörja sin devops-resa.

Tekniska lösningar finns redan på plats, även om vissa behöver mogna en smula. Den stora utmaningen blir, som så ofta inom IT, att få folk och processer att ändra på sig.

Trots utmaningarna råder det ingen tvekan, devops är framtiden och det är hög tid att börja läsa in sig.

Vårt bästa tips: Gör som Pensionsmyndigheten som påbörjat en fantastisk devops-resa – läs The Phoenix Project.