Testdata i DevOps

Test data management i DevOps-flöden kan vara en utmaning. Är brist på Testdata ett hinder i era DevOps och CI-CD processer?

Att manuellt skapa och hantera autentisk och synkroniserad testdata är svårt. Det tar
lång tid och påverkar den effektiva testtiden. Ofta kan man förlora upp till 30 procent av
testtiden på grund av bristande datahantering. Lösningen kan vara automatiserad testdata.

Test Data Management, eller testdatahantering, är det enkla sättet att skapa enhetlig testdata för alla system utan manuella, komplexa och tidskrävande steg.

Förbättrad hantering av testdata kan ge ökad produktivitet, agilitet och effektivitet som komplement till att regelefterlevnad och säkerheten i era utvecklingsprocesser kan öka. Därtill kan kvaliteten på arbetet förbättras genom strukturerad hantering av testdata som även kan leda till sänkta kostnader.

Det är inte ovanligt att testdatahantering är komplicerat för organisationer, där även stor felmarginal finns i testunderlaget med tillhörande bristande testtäckning. Negativ testning och kommande testflöden kan enkelt missas. Även nyutveckling kan t.ex. sakna material för att kunna testa sina system och processer. Därtill finns fundamentala frågor som att testdata ska finnas tillhands när den behövs, ej konsumera mycket tid att skapa samt generera höga kostnader för infrastruktur och handpåläggning.

TDM-verktyg kan bistå att lösa många av dessa utmaningar. Tycker du att detta stämmer bra in på din organisation och vill veta mer?

Se vår film om Test data management i DevOps-flöden och lär dig mer om hur man kan automatisera testdata.

Vill du veta mer? Kontakta oss.

Eller läs mer på vår partnersida här.