• Testautomatisering med open-source. Färdigt ramverk för användning.

Lemontree = Speed + Quality Whitepaper och kompendium LUQAS – testramverk baserat på open-source-kompo...

Lemontrees testautomatiseringskoncept har funnits i ungefär ett decennium. Nu finns ramverket i helt baserat på Open-source-komponenter. Vi kan sätta upp testautomatisering åt er med tekniker som Jenkins, Selenium, Docker och även lägga på molntjänster som Azure.

Vi vill göra det enkelt för er att automatisera. LUQAS är till för att snabbt, billigt och enkelt komma igång med automatisering utan att vara knuten till dyra licensavtal.

Ladda ned kompendiet och läs hur ni snabbt och enkelt kan komplettera befintlig testautomatisering eller ta en genväg direkt till automatiserad testning på kortast möjliga sätt med LUQAS.

Kompendiet förklarar:

  • Hur ni kan integrera befintliga miljöer i LUQAS.
  • Hur LUQAS som testramverk kan användas för automatisering..
  • Uppsättning av systmet och hur ni snabbt kan komma igång med testautomatisering.
  • Hur ni på ett effektivt sätt kan automatisera testning utan att vara programmerare.

LUQAS erbjuder er ett ramverk för testautomatisering baserat på Open-sourcekomponenter där tillhörande bibliotek och funktioner utvecklats för att enkelt kunna integrera i er verksamhet. Sätt upp LUQAS med t.ex. kravhantering i Jira eller Octane, rapportering i ALM eller liknande verktyg samt automatisera med de tekniska automatiseringverktyg ni har i er organisation. LUQAS är utvecklat för att stötta er helt öppet i er miljö med skalbarhet och plattformsoberoende. Naturligtvis inkluderar LUQAS alla erfarenheter som Lemontree fångat under de tio år vi erbjudit testramverk som tjänst.