Shift Left innebär i korthet: buggar är billigare att hantera ju tidigare de upptäcks. Det här är en rätt etablerad sanning inom test och kvalitetssäkring. Trots det är det ganska få som lever efter devisen.

I takt med att kraven på att leveransförmågan ökar, där uppdateringar och nya funktioner måste ut snabbt, blir Shift Left en allt mer aktuell term. Att testa som sista steg precis innan koden ska ut i produktion fungerar inte bra med agila metoder och DevOps, nytt tänk måste in.

Därför ser vi också allt fler som börjar se över sin testmetodik och jobba efter Shift Left. Testerna sprids ut och flyttas allt tidigare i utvecklingsprocessen, istället för att enbart finnas på slutet.

Det här tänket är på många sätt nödvändigt för att kunna leverera ut kod i snabbare takt till produktion, utan att den är helt nedlusad med buggar.

De flesta organisationer behöver se över hur de testar och ta fram en plan för hur de kan testa över hela utvecklingscykeln. Optimalt är såklart att ha tester i åtanke redan i projektplanering och kravställning. Vår erfarenhet är att det sällan är så idag.

Att öka antalet tester och antalet tillfällen tester genomförs från ett till åtskilliga är inte gjort i en handvändning och är både svårt och kostsamt att genomföra manuellt. Därför hänger Shift Left också tätt ihop med testautomatisering.

 

”Shift Left innebär i korthet att buggar är billigare att hantera ju tidigare i utvecklingsprocessen de upptäcks”

 

Genom att automatisera testerna vid flera tillfällen under utvecklingsprocessen går det att öka kvalitet i koden, men det behöver inte betyda att kostnaderna går upp.

Tänket kring Shift Left har funnits relativt länge, men börjar ta rejäl fart just nu. För att bibehålla och öka kvalitet i leveranserna samtidigt som tempot ska upp behöver de flesta organisationer tänka om. Tillsammans med testautomatisering är Shift Left en mycket potent kombination.

Hör av dig om du vill veta mer!

Läs mer om hur Shift Left, testautomatisering och DevOps hänger ihop: