Test av appar och webbsidor, hur gör man det egentligen?  Johannes är en av våra tekniska konsulter som arbetar med testning av appar och webbsidor. I arbetet så ingår många aspekter som användbarhet, funktionalitet och all hantering av uppkomna avvikelser. Efter att ha arbetat med kända appar hos större kunder så tänkte vi att det kan vara intressant att höra hur testningen går till. Vi ställde lite frågor till Johannes om arbetet!

Du har arbetat en hel del med testning av webb och appar, vad tycker du är roligast med det?

Jag älskar att jobba kundnära och att sätta mig in i hur användare kan tänkas använda produkterna jag jobbar med! Just appar och webb är sådant som personer använder vardagligen. Att arbeta med en sån process inspirerar mig att försöka göra ett bra arbete där interaktionen för en kund är så smärtfri som möjligt. Det är också väldigt roligt att jobba med produkter som sträcker sig End-2-End. Från att testa som användare att t.ex. köpa en produkt, till att se att betalningen fungerar som den ska, till att undersöka om beställningen kommit in i systemet och är registrerad som den ska. Jag gillar helt enkelt hur varierande jobbet kan vara.

”…det är när jag får tänka utanför boxen som jag blir särskilt inspirerad”

Vilka typer av testning arbetar du främst med?

Utforskande test och personas är något jag verkligen brinner för. Jag har jobbat en hel del med olika testfallssviter och regression men det är när jag får tänka utanför boxen som jag blir särskilt inspirerad. Att sätta sig in i hur olika kunder kan tänkas använda en produkt kan vara klurigt ibland då det är lätt att bli hemmablind, men genom att ständigt utmana sitt perspektiv hur man kan använda produkten, blir det lättare att bibehålla distansen till produkten i testningen. Personas kan vara ett bra tillvägagångssätt att få fram lite olika perspektiv. Jag tror att den utforskande metodiken där man hittar nya sätt att använda produkten är ett enkelt sätt att få högre täckningsgrad i testningen. Utforskande testning är väldigt bra på att dels hålla sig allert i testandet, men också att fortsätta tycka att arbetet är roligt

Olika testtekniker inom testning av appar – beskriv lite kring hur testning sker i en större organisation?

En stor del av app-testning är att testa på olika typer av devices eftersom appar är så oerhört beroende av prestandan, gränssnittet och OS-versionen i t.ex. en telefon. Målet är ju att appen ska ha en så likvärdig upplevelse som möjligt oavsett vilken device du använder. När du jobbar i en större organisation såsom en myndighet kan det också finnas legala krav så att du måste se till att produkten är anpassad  för t.ex. olika funktionsvariationer. Det är något som kanske inte prioriteras i lika hög grad när det handlar om att enbart sälja en produkt. Just att skapa en produkt som ska fungera bra för alla, inte bara specifika målgrupper gör att bredden av testning blir väldigt viktig, så fokuset måste ofta ligga på en hög nivå.

Att jobba i en större organisation som jobbar internationellt kan också skapa stora kulturkrockar där det är viktigt att anpassa sin testning och kommunikation till hur olika kulturer hanterar problem. Det gäller att se till vad det är som ens motpart faktiskt svarar på, och inte vad som man själv tycker är viktigast. I sådana situationer tror jag att empati blir en stor del i testningen, där man måste tänka mycket på hur folk reagerar på ens testning, snarare än vad man testar.

Vad bör man tänka på när man lägger upp testarbete inom apptestning från början?

Det är viktigt att tänka på vilka som är target-demografen för appen och om det är viktigare att användarupplevelsen är så lik som möjligt mellan olika operativsystem, eller att appen är så anpassad till de övriga apparna inom operativsystemet som möjligt. Det finns olika approacher till det här och det finns för- och nackdelar i alla, men det är viktigt att ta hänsyn till det när man testar. Jag tror det viktigaste för användaren är att upplevelsen är så konsekvent som möjligt. Det innebär att om man jobbar med t.ex. en hybrid-app så är det viktigt att det går att göra exakt samma sakeri alla typer av devices. Om man gör en operativsystemanpassad app så är det kanske viktigare att testa hur liknande appar ser ut och fungerar, så att användaren kan använda sig av som inlärda gestures och navigation som hen gör i andra appar.

Vilka verktygsstöd ser du är användningsbara i ditt arbete?

Eftersom det är viktigt för mig att testa olika devices, så är simuleringsverkyg och device-farmar väldigt användbart. Det kan vara de inbyggda device-simulatorerna i Xcode (iOS) och Android Studio, men verktyg som Appium eller TestProject som kan använda sig av farmar som tex SauceLabs eller Browserstack kan också vara väldigt användbara. Sen är trello ett väldigt bra organiseringsverktyg som jag använder för att strukturera upp det mesta i mitt liv, men även min arbetsprocess i sin helhet.

Slutligen – vad utmärker en framgångsrik testare av appar?

Jag tror nyfikenhet och benägenhet att variera sitt arbete är väldigt viktigt. Att vara lyhörd som testare tror jag också är viktigt oavsett vilken produkt du jobbar med.

Är du intresserad av att veta mer om test av appar och webbsidor, läs mer om verktyget UFT Mobile här. Lemontree är partners med SauceLabs för mobiltestning i molnet via devicefarmar, här kan du läsa mer. Vår expert Jörgen berättar även om testning av mobila devices här.

Missa inte heller att läsa om de lediga tjänster vi har inom test- och utveckling på Lemontree. Just nu söker vi t.ex. efter fler specialister inom teknisk testning och utvecklare som har kompetens inom DevOps.