• Modellbaserad testning - Testtäckning

Vill du slippa programmering men ändå uppnå automatisering? Lemontree är stolt samarbetspartner med bl.a. Curiosity Software av just den anledningen. Modellbaserad testning genomgår nu en pånyttfödelse då det är den automatiseringsteknik med störst affärsintresse enligt World Quality Report från 2018. Hela 61 % av de svarande förutser att deras organisationer kommer implementera modellbaserad testning nästa år.

Detta är tredje delen i White Paper-serie om fem delar som undersöker möjligheter och fördelar med att använda sig av dessa tekniker.

Ladda ned kompendiet som pdf och läs mer om bland annat:

  • Testtäckning och logik i modeller samt testning